ACTUACIONS I CAMPANYES

Conèixer com pensem i quins aspectes ens fan actuar d’una determinada manera enfront d’una situació o d’una persona, ens ajuda a millorar la convivència. Per aquest motiu, les nostres línies estratègiques s’adrecen a sensibilitzar la ciutadania i fer prevenció per caminar cap a una societat on el respecte per les persones sigui un valor i un pilar, amb independència del seu gènere, la seva orientació sexual, el seu origen, religió o edat.