COS TÈCNIC

El cos tècnic és el valor més important del Consorci. Està format per professionals contractats directa o indirectament.

Recursos Humans propis

El Consorci té una plantilla de 33 professionals contractats directament. Alguns serveis comparteixen professionals. Els perfils tècnics de les persones que treballen al Consorci són: treballadores socials, educadores socials, psicòlogues, monitores, dinamitzadores, administratives, pedagogues i altres perfils tècnics que són imprescindibles per al bon funcionament dels diferents serveis.

Lloc de treball Nombre de
professionals
Director/a 1
Psicòleg/a 3
Pedagog/a 1
Treballador/a social 13
Tècniques plans 2
Tècnic d'acollida 1
Educador/a social 7
Terapeuta ocupacional 1
Administratiu/va 3
Auxiliar administratiu/va 2
Conductor/a 1
Monitor/a 4
Total 39

Empreses que presten serveis al Ripollès