ACTUACIONS I CAMPANYES

Les actuacions i campanyes que es realitzen van dirigides a sensibilitzar la ciutadania sobre les realitats de les persones amb expressions i identitats de gènere diverses. 

La majoria d’actuacions i campanyes s’impulsen des de la Taula LGBT del Ripollès, formada per persones del col·lectiu LGBT, per professionals i representants polítics de diferents municipis ripollesos.