ORGANITZACIÓ

Organització del Consorci

Organigrama

organigrama

L’organització del Consorci està formada per tres nivells: