GESTIÓ ECONÒMICA

Fonts de finançament

Les actuacions realitzades pel Consorci estan finançades pers les institucions següents:

Estudi de costos i pressupost

Any Document
2021 Estudi de costos i pressupost (2021)

Liquidacions

En aquest moment no hi ha liquidacions.