PERSONES ADULTES

Què és i què pretén?

L’àrea de persones adultes engloba tots els serveis i recursos del Consorci vinculats a les diferents
identitats socials*Fa referència a les categories biològiques, socials i culturals existents, fent un èmfasi especial en les diversitats, és a dir, en totes aquelles persones que tenen un tret diferencial, normalment minoritari, en el seu context social de convivència. Existeixen diferents tipus de diversitats socials minoritzades que poden variar segons el context. Les principals són: la diversitat funcional, que es refereix a persones que tenen capacitats cognitives i/o motores diferents a la majoria; la diversitat cultural i religiosa, que es dona quan en un territori hi viuen persones que tenen creences, trets culturals o identitaris diferents als de la majoria de persones que conviuen en aquell territori; i la diversitat d’orientació sexual o de gènere, que afecta aquelles persones que presenten una orientació o expressió sexual minoritària.
. El seu objectiu principal és la millora de la situació socioeconòmica, emocional i/o legal de les persones i famílies en risc d’exclusió social o en situació de possible vulnerabilitat.

Què es fa i com es treballa?

S’ofereixen serveis, recursos i ajuts a les persones adultes i a les famílies que tenen dificultats en cobrir les necessitats bàsiques, que han patit situacions de discriminació i/o violència o són persones nouvingudes.

Quan la persona es posa en contacte amb el Consorci de Benestar Social se li dona cita pel servei més adequat segons la seva demanda. Les professionals d’aquest servei valoraran la seva situació i li proposaran les alternatives més adients.

Què s’ofereix?