ADOPCIÓ

L’adopció és una mesura de protecció definitiva per infants i adolescents que per diferents motius no poden viure amb la seva família.

 

És un procés legal, psicològic i social, que permet a l’infant integrar-se plenament en una família en la qual no ha nascut.

 

Totes aquelles persones o famílies que vulguin oferir-se per adoptar un infant a Catalunya han de passar per un procés de formació i valoració. Per iniciar aquest oferiment, el primer pas és adreçar-se a l’Institut Català de l’Acolliment i l’Adopció, 872 975 000 sol·licitant una reunió informativa.