Normativa

La normativa que afecta l’àmbit social pot regir-se per diferents marcs normatius: l’establert pel del propi Consorci, però també els que es fixen a nivell autonòmic, estatal i europeu.

Marc europeu Marc estatal Marc autonòmic Marc del Consorci