MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

Missió

Acompanyem a les persones i a les famílies en moments de vulnerabiltat oferint segones oportunitats. Donem suport en la cobertura de les necessitats i activitats bàsiques de la vida. Busquem anticipar-nos i prevenir els problemes en la mesura del possible i resoldre’ls amb creativitat per assolir la igualtat d’oportunitats.

Visió

Promovem la transformació cap a una societat més inclusiva mitjançant un model de Governança Territorial com a instrument de cooperació, col·laboració i corresponsabilització entre tots els agents socials i la ciutadania.

Valors

Valors