GENT GRAN I DIVERSITAT FUNCIONAL

Què és i què pretén?

L’Àrea de Gent gran i diversitats funcionals atén i acompanya a totes aquelles persones que per motiu d’edat, malaltia o diversitat funcional han perdut part de la seva autonomia i per tant es troben en situació de dependència. 

Les persones dependents poden necessitar determinats suports per portar a la pràctica les activitats de la vida diària i prendre decisions sobre com viure d’acord a les seves preferències.

Què es fa i com es treballa?

S’ofereixen serveis, recursos i ajuts a les persones grans i/o amb diversitats funcionals. Se situa la persona al centre i per aquest motiu treballem de forma coordinada amb altres serveis de la comarca (Salut, residències, centres de dia, etc.) per a garantir la millor qualitat de vida possible a les persones. Des del Consorci de Benestar Social del Ripollès també es promouen accions grupals i comunitàries amb un objectiu preventiu i de sensibilització sobre  el procés d’envelliment i de pèrdua d’autonomia.  

Les treballadores socials del Consorci valoren la teva situació o la del teu familiar i t’orienten sobre els diferents serveis i ajuts dels que pots disposar.

Què s’ofereix?