INFORMACIÓ PÚBLICA

En aquesta secció trobareu informació referent a la normativa del Consorci de Benestar Social i dels marcs autonòmic, estatal i europeu. També podeu consultar les ofertes de treball vigents i altres informacions de l’ens, com ara el perfil del contractant, el tauler d’anuncis, les actes de la junta, el portal de transparència i les subvencions.