AJUTS PER A NECESSITATS BÀSIQUES

Prestacions i ajuts

Si tens dificultats econòmiques i/o socials per cobrir les teves necessitats bàsiques en relació a l’alimentació, a l’habitatge (lloguer, hipoteca o subministraments) caldrà que demanis cita per la treballadora social del teu municipi, o bé directament a les oficines del Consorci de Benestar Social del Ripollès al Carrer Progrés, 22 de Ripoll o al telèfon 972 71 58 39.

 

      • Si és la primera vegada que ens visites, porta’ns:

– El teu document identificatiu i el de cada membre de la família que convisqui amb tu  (DNI,  NIE, Passaport) 

– La teva targeta sanitària

– Les teves nòmines o pensions i també les de les persones majors de 16 anys que convisquin amb tu

– Els extractes bancaris dels últims 6 mesos.

 

      • Si ja has vingut altres vegades, porta’ns: 

– Les últimes nòmines o pensions i els extractes bancaris per tal que actualitzem la teva situació econòmica.

 

Amb tota la documentació aportada, la treballadora social et farà una entrevista personal el dia i hora convinguts. Juntament amb la informació complementària que li vulguis comentar a la treballadora social durant l’entrevista, farà un estudi de la teva situació actual. Segons els criteris establerts valorarà a quins ajuts pots optar i t’informarà sobre el procediment a seguir.

Per la cobertura de les necessitats bàsiques de les persones del Ripollès, treballem coordinadament amb les entitats socials del territori: Càritas i Creu Roja. 

Tipus d'ajuts

alimentacio
ALIMENTACIÓ
habitatge
HABITATGE