HABITATGE

Subministraments

Si tens deutes de subministrament de llum, aigua o gas: què pots fer?

 

   • Si ets el/la titular del subministrament, rebràs una carta certificada del Consorci de Benestar Social del Ripollès amb una cita concertada. Hauràs d’aportar la documentació que s’especifica en aquesta carta. Valorarem si tens dret a un informe d’exclusió residencial que eviti el tall del subministrament, segons la llei 24/2015 de mesures urgents per a afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa energètica

 

   • Si no ets el titular del subministrament cal que demanis cita aquí. T’informarem i orientarem en relació a la regularització de la titularitat. Si ja disposes d’un pla de treball amb serveis socials, valorarem si tens dret a algun ajut econòmic per cobrir els deutes.

Lloguer i hipoteca

Si tens dificultats per pagar el lloguer pots sol·licitar un ajut econòmic a la Generalitat que et permetrà reduir la quantia mensual de lloguer

 

Si tens deutes:

   • Pots sol·licitar un ajut econòmic per cobrir el deute prestacions econòmiques d’especial urgència, per afrontar situacions d’emergència en l’àmbit de l’habitatge (lloguer i hipoteca)
   • Si no tens dret a aquest ajut i/o et trobes en un procés de desnonament cal que demanis cita i t’informarem i orientarem.
   • Si el teu llogater és una entitat bancària o tens dificultats per pagar la hipoteca del teu habitatge, o tens deutes o estàs en el procés de desnonament  cal que demanis cita pel Servei Ofideute, des d’on t’informaran, t’orientaran, i mediaran amb l’entitat bancària amb qui tens contractada la hipoteca, per tal de trobar la millor solució a la teva situació.

 

Si necessites accedir a un nou habitatge pots:

 

Si et trobes en risc d’exclusió residencial i estàs en situació de vulnerabilitat i d’emergència econòmica i social pots sol·licitar el reallotjament, a la Mesa d’emergències de Catalunya a través dels Serveis Socials del teu municipi.