JUNTA

Què és la Junta i quines funcions té?

La Junta General esta integrada per:

a) Per part del Consell Comarcal del Ripollès:

– El/la president/a del Consell Comarcal del Ripollès

– El/la conseller/a comarcal responsable de serveis socials.

b) Per part de l’Ajuntament de Ripoll:

– L’alcalde/essa de l Ajuntament de Ripoll

– El/la regidor/a de l’Àrea de Serveis Socials Consorci de Benestar Social del Ripollès

Correspon a la Junta General del Consorci les competències d’establir i aprovar els objectius del Consorci, els seus pressupostos i la plantilla de personal necessaris per a oferir els diferents serveis amb la màxima qualitat possible. Per a més informació, consultar el Capítol II. Òrgans de govern dels Estatuts del Consorci.

Qui en forma part?

Joaquim Colomer i Cullell

President del Consorci de Benestar Social del Ripollès

President del Consell Comarcal del Ripollès

Enginyer de l’edificació i Arquitecte tècnic

Jordi Munell i Garcia

Vicepresident del Consorci de Benestar Social del Ripollès

Alcalde de Ripoll

Diputat del Parlament de Catalunya

Llicenciat en Ciències Físiques 

Diplomant en comerç Exterior i en Gestió d’Emergències i Protecció Civils

Dolors Costa i Martínez

Vocal del Consorci de Benestar Social del Ripollès

Alcaldessa de Campdevànol

Consellera del Consell Comarcal del Ripollès

 

 

Joan Maria Roig Altès

Vocal del Consorci de Benestar Social del Ripollès

Regidor de Salut, Benestar Social, Habitatge, Gent Gran i Joventut

Llicenciat en Filosofia i en Humanitats

Diplomat en Ciències religioses