DIRECCIÓ I EQUIP ESTRATÈGIC

Direcció

Elisabeth Ortega Larriba

Més de 30 anys de trajectòria laboral en Serveis Socials, desenvolupant diferents funcions.

Llicenciada en Ciències de l’Educació ( Universitat de Barcelona)

Postgrau en acolliment familiars ( Universitat Ramon Llull)

Diploma en funció Gerencial a Serveis Socials ( ESADE) 

Correspon a la direcció, d’acord amb les directrius de la Junta General, dirigir, inspeccionar, impulsar i coordinar els serveis del Consorci de conformitat amb les directrius aprovades per la Junta General. Per a més informació, consultar el Capítol II, Secció tercera de la direcció, dels Estatuts del Consorci

Equip estratègic

Format per la direcció i les professionals coordinadores de cadascuna de les àrees tècniques.

Entre les seves funcions destaquen les de definir l’estratègia del Consorci, planificar, implementar nous serveis i actuacions i, avaluar el funcionament dels diferents serveis per continuar-los millorant.