Identitat Social: Dona

Ser “Dona” es considera una identitat social perquè en el nostre context actual, a vegades, comporta discriminació per qüestió de gènere.  

Amb la voluntat d’apoderar les pròpies dones i de conscienciar la resta de la societat perquè no les discrimini, cada any es duen a terme diferents campanyes i actuacions relacionades amb la igualtat de gènere.

Al llarg de l’any, s’han escollit tres moments clau per a tractar aquesta temàtica. La primera, al voltant del Dia Internacional de la Dona, el 8 de març. La segona, el 25 de novembre, per conscienciar sobre la necessitat d’aturar la violència de gènere. I la tercera es realitza abans del Nadal per sensibilitzar les persones que compren els regals sobre els valors que es transmeten amb cada present.

8M: Igualtat de gènere

25N: Violència de gènere

L’objectiu de les campanyes del 25N és conscienciar sobre la necessitat d’aturar la violència exercida contra les dones en els diferents àmbits de la vida. Moltes vegades els diferents tipus de violències que pateixen les dones són normalitzades i, en conseqüència, invisibilitzades.

Nadal: Regala Igualtat