Convocatòria urgent per a la selecció d’un/a tècnic/a d’acollida

Convocatòria urgent per a la selecció d’un/a tècnic/a d’acollida que equival a una interinitat a jornada parcial en règim laboral temporal corresponent al subgrup A2.

Requisits

  • Títol universitari de l’àmbit de les ciències socials o titulacions equivalents: diplomatura o grau en Educació Social, diplomatura o grau en Treball Social, Llicenciatura o grau en Psicologia, Llicenciatura o grau en Pedagogia, Llicenciatura o grau en Antropologia o en Sociologia.
  • Carnet de conduir tipus B.
  • Nivell C de català (obligatori aportar documentació acreditativa).

Les sol·licituds es poden presentar abans del dia 9 de juliol de 2021 a les 14h presencialment al Consorci de Benestar Social del Ripollès, C/Progrés, 22 de Ripoll i per correu electrònic a l’adreça cbsripolles@ripolles.cat

Bases de selecció

 

Procés de selecció