MATERIAL I RECURSOS

El treball comunitari de sensibilització sobre les identitats socials utilitza diferents estratègies per aconseguir els seus objectius. 

Les estratègies de sensibilització passiva donen com a resultat materials i eines que poden resultar útils a la ciutadania i a professionals que vulguin treballar en la temàtica. Per aquest motiu, posem a la disposició els recursos i materials que es generen gràcies al treball de la Taula LGBTI del Ripollès.

Material audiovisual i gràfic

Articles i documentació escrita