SERVEI D'AJUT A DOMICILI

Què és i què pretén?

Si necessites suport en algunes tasques de la vida diària relacionades amb la cura personal el Servei d’Ajut a Domicili et pot ser d’utilitat. Algunes de les situacions en les que el servei et pot ajudar són: accions relacionades amb la higiene, vestir-se i desvestir-se, fer la compra, control de medicació, suport amb els àpats, etc.

Com funciona?

Una treballadora familiar es desplaça al teu domicili per donar-te suport en les tasques i la periodicitat acordades amb la treballadora social.

Quin preu té?

La treballadora social farà una valoració de la teva situació econòmica i t’explicarà el preu que has d’assumir per cada hora de servei.

Aquest servei està finançat per la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments del Ripollès, i cada usuari/a fa una aportació econòmica d’acord amb els seus ingressos.