SERVEI DE TERÀPIA OCUPACIONAL

Què és i què pretén?

Si tens dificultats per realitzar qualsevol activitat bàsica al domicili, tens manca d’autonomia física, temporal o permanent, o bé vols adequar la llar a les teves necessitats d’autonomia, el Servei de teràpia ocupacional i productes de suport t’informa i t’assessora sobre aquestes qüestions. També t’ofereix la possibilitat de disposar dels aparells tècnics i ortopèdics que puguis necessitar.

Com funciona?

Una terapeuta ocupacional fa una visita al teu domicili i: 

   • T’orienta sobre la cura i el maneig de les persones dependents que tinguis a càrrec.
   • T’informa sobre els aparells més adequats que pots necessitar (caminadors, cadires de rodes, baranes, alçadors pel vàter, cadires de bany, crosses, llits articulats, etc.) i sobre l’ús d’aquests.
   • T’assessora sobre les adaptacions i obres d’adequació que pot necessitar el teu domicili  (bany, escales, ascensors, etc.). 
   • T’ofereix aparells tècnics i ortopèdics que puguis necessitar.

Quin preu té?

El servei d’informació i assessorament és gratuït. En cas que necessitis un aparell tècnic de suport, aquest té un cost mensual que pot ser bonificat en funció dels teus ingressos. 

Aquest servei està finançat per la Generalitat de Catalunya i els Ajuntaments del Ripollès, i l’usuari només fa una aportació per la utilització i manteniment d’aparells tècnics.