Convocatòria per a la contractació urgent de d'un/a treballador/a social i un/a dinamitzador/a comunitàri/a a jornada complerta (categoria A2) Requisits Treballador/a social: Estar en possessió del grau o diplomatura en treball social o equivalent Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual Carnet de conduir tipus B ...

Convocatòria per a la contractació urgent d’un/a Integrador/a Social per a l’àrea d’Infància i Adolescència del Consorci de Benestar Social del Ripollès.Requisits: Sol·licitudCicle formatiu de grau superior d’Integració Social o equivalentFotocòpia del Carnet de conduir tipus BAcreditar el nivell C de catalàCertificat de delictes de naturalesa...

Convocatòria per a la contractació urgent de dos/dues treballadors/es socials i un/a auxiliar administratiu/iva a jornada complerta. Requisits Treballador/a social: Estar en possessió del grau o diplomatura en treball social o equivalent Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual Carnet de conduir tipus B Acreditar el...

Convocatòria per a la contractació urgent d’un/a Integrador/a Social per a l’àrea d’Infància i Adolescència del Consorci de Benestar Social del Ripollès.Requisits:Sol·licitudCicle formatiu de grau superior d’Integració Social o equivalentFotocòpia del Carnet de conduir tipus BAcreditar el nivell C de catalàCertificat de delictes de naturalesa...

Està obert el període per a presentar sol·licituds de la prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA). Aquesta prestació té per objecte contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia personal de les...

S'obre la convocatòria urgent per a la selecció dels professionals següents:Un/a tècnic/a d’administració electrònica que equival a un lloc de treball temporal a jornada complerta, corresponent al subgrup A1.Requisits:Grau o la llicenciatura d’enginyeria informàtica o administració i direcció d’empreses.Carnet de conduir tipus B i vehicle.Nivell...