Estratègies d'intervenció comunitària

El Pla Marc d’Intervenció comunitària proposa una metodologia de treball pròpia basada en metodologies preexistents i combinada amb una de pròpia que s’anomena ICERT.

Totes les estratègies van encaminades a promoure processos de transformació transformació socials, tant a nivell individual com col·lectiu. 

A continuació, trobarem les principals estratègies i alguns exemples pràctics de cadascuna.