Convocatòria per a la contractació urgent d’un/a treballador/a social

S’obre la convocatòria urgent.

Requisits:

 • Estar en possessió del grau o diplomatura en treball social o equivalent
 • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
 • Carnet de conduir tipus B
 • Acreditar el nivell C de català (certificat)

Documentació acreditativa:

 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia titulació
 • Fotocòpia del DNI / NIE
 • Fotocòpia Carnet de conduir
 • Vida Laboral actualitzada
 • Altres: formació, cursos, màsters…

Bases de la convocatòria:

 • Consulteu les bases de la convocatòria
 • Sol·licituds es poden presentar abans del dia 3 de desembre de 2021 a les 14.00h presencialment al Consorci de Benestar Social del Ripollès, C/Progrés, 22 de Ripoll i per correu electrònic a l’adreça cbsripolles@ripolles.cat

 

Consulteu la informació següent: