URGENT: Selecció de dos/dues treballadors/es socials i un/a auxiliar administratiu/iva a jornada complerta

Convocatòria per a la contractació urgent de dos/dues treballadors/es socials i un/a auxiliar administratiu/iva a jornada complerta.

Requisits Treballador/a social:

 • Estar en possessió del grau o diplomatura en treball social o equivalent
 • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
 • Carnet de conduir tipus B
 • Acreditar el nivell C de català (certificat)

Requisits Auxiliar administratiu/va

 • Estar en possessió del grau mitjà de gestió administrativa o equivalent
 • Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual
 • Carnet de conduir tipus B
 • Acreditar el nivell B de català (certificat)

Documentació acreditativa:

 • Currículum Vitae
 • Fotocòpia titulació
 • Fotocòpia del DNI / NIE
 • Fotocòpia Carnet de conduir
 • Vida Laboral actualitzada
 • Altres: formació, cursos, màsters,…

Termini màxim de presentació de les sol·licituds:13 de juny a les 14h, presencialment al Consorci de Benestar Social del Ripollès, C. Progrés, 22, de Ripoll, o per correu electrònic a l’adreça cbsripolles@ripolles.cat

Consulteu les Bases treballador(a) social  i les Bases auxiliar administratiu/iva  descarregueu-vos la sol·licitud.

Procés de selecció: